Graden av kolesterol hos män och kvinnor efter ålder : table

Kolesterol kallas en av de typer av fetter, nämligen fettalkohol, produceras i den mänskliga kroppen. Det är denna substans, som är en del av cellväggen bibehåller dess stabilitet, vilket tillåter normal kommunikation mellan cellen och d...

Norma leukocyter i blodet : kvinnor, män , barn

Idag är den enklaste och mest tillförlitliga metoden för diagnos ett blodprov. Denna laboratoriestudie som gör det möjligt att ta reda på de viktiga blodparametrar som kännetecknar tillståndet i kroppen.CBC utvärderar färgmarkör, röda blodkro...

Röda blodkroppar i urinen ökade : orsakerna , graden av

mest tillförlitlig undersökning av kroppen och tillståndet i urogenitalsystemet är ett urintest.I kliniska tillstånd tillåter avskrift analys för att fastställa en presumtiv diagnos av behovet av ytterligare förtydligande. Nästa gottfinnande ...

Röda blodkroppar ökar i blodet : orsakerna , hastigheten för kvinnor, män och barn

Vad betyder detta?Röda blodkroppar - en av komponenterna i blodkomponenter, som spelar en viktig roll vid blodbildningen och drift av hela organismen. Blodröd kropp är en kärnvapenfri celler innehållande hemoglobin, protein och lipider.Word e...

förhöjd kroppar vita blod : orsaker och behandling

laboratorium diagnostiska förfarande och ett blodprov mest kända. Denna typ av test för hälsa, som blodparametrar definierar människans villkor, eventuella sjukdomar i kroppen och omfattningen av förstörelsen av patientens kropp. Komplett bl...

minskat antal vita blodkroppar : orsaker och behandling

kallas leukocyt vita blodkroppar som finns i blodplasman hos varje person. De identifierade en separat grupp för närvaron av kärnan och frånvaron av färg.Huvuduppgiften för leukocyter - är att skydda kroppen från att störa olika virus och bak...

Hastigheten av blodsocker : hos kvinnor och män

socker, glukos, eller snarare, där han vänder, är en av de viktigaste källorna till energi för kroppen. Många tror felaktigt att närvaron av socker i blodet är redan ett problem. Egentligen glukosnivå har sina regler, så patologisk ökning oc...