Sistemik lupus eritematozus etkili tedavi

Hasta sistemik lupus eritematozus olduğu durumlarda

- Hastalığın Tedavisinde en kısa sürede başlatılan ve bağ dokusu hastalığı prognozu öngörülen tedavinin etkinliği büyük ölçüde hastanın yaşam ve sağlık bağlıdır olmalıdır.

zaman, çoğu durumda, bu hastalık kontrendikasyonlar ve yan etkileri yeterince büyük bir sayıda ilaç tayin edilmesini gerektirir unutmamak gerekir.Önemli

anlamak için subakut ve hastalığın akut gelişimi, orta ve ağır hastalık süreci steroid hormonlar ve bağışıklık bastırıcı o - hastanın hayatını otoimmün inflamasyon aktivitesini kontrol ve kurtarabilecek tek ilaçlar bu ilaçlar olmadan olamaz.

Bu gibi durumlarda, diskoid lupus eritematozus geliştirirken ve araştırmada, o zaman hiçbir doktor böyle bir tedaviye davranışı üzerinde ısrar olmaz bulunacaktır sürecin genelleme belirtileri değildir.

Romatolog non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar alan bir hastaya reçete temel tedavi gibi beslenme ve moda, zorunlu yapışma gösterir.lupus aktivitesi ve durumlarda yürütülen süreci kontrol

etmek imkansız

Analizleri

nerede laboratuar ve enstrümantal çalışmalar bir dizi yapılmadan gelişen sistemik lupus eritematozus tedavisi.Bu hastalıkta

özellikle daha sonraki aşamalarda ya da yüksek iltihabik aktivitesi, değişiklikler gösteren hemen hemen tüm çalışmalarda bulunabilir ki ciddi çoklu organ yetmezliği gelişimi.

hastalığı en sık incelenen kan teşhis için - depresyon hematopoez (anemi, lökopeni, trombositopeni) belirtileri göstermek, hangi lupus için bir klinik testi tayin, eritrosit sedimantasyon hızı, "beyaz" kan formülünde bir değişiklik arttı.

Bu çalışma tedavi edilen hastalarda durumunu izlemek için kullanılır - fiyatı otoimmün antikorların çalışmanın maliyeti çok daha düşüktür ve gerekli süre yürütmek için - sadece birkaç saat.genellikle iltihap sürecinde etkilenen organların hücreleri, kardiyolipin, mitokondriyal, -

Ancak, lupus bir kan testi gerekli spesifik ve spesifik olmayan otoimün antikorların tanımlanmasını içerir.yapılan araştırmalar (biyokimyasal analiz) Vücudun bir sistemin hasar ölçüde doğru bir fikir edinmek için doktora yardımcı -

hastalık lupus birçok organ ve sistemlerin apaçık lezyonun olduğu unutulmamalıdır.

gerçekleştirmek ve pıhtılaşma emin - hastalığın aktivitesi değil sadece, bu analiz gösterdiği gibi, pıhtılaşma çalışmaları, aynı zamanda önemli ölçüde lupus eritematozus prognozu kötüleştirebilir komplikasyonları (arteriyel ve venöz tromboz) ihtimaliyle ilgili.Modern soruşturma teknikleri itibaren

lupus antikoagülan, antinükleer antikorlar kan testleri uygulanabilir, ancak hiç bir kişi hastalarına olağan klinik idrar testleri revmaproby, bir organın imha olasılığını karakterize, biyokimyasal çalışmalar reçete sona ermez.

Nasıl Lupus tedavisi için?Hasta diskoid lupus eritematozus teşhisi

Eğer - Tedavi provoke faktörlerin etkisini sınırlayan temel tedavi ilaç, rejimi, diyet kısıtlamak.Lupus için

Diyet aşırı bağışıklık sisteminin aktivitesini ve hayvansal ve bitkisel protein, vitaminler, mineraller, lipidler, kompleks karbonhidratlar yeterli miktarda diyet giriş teşvik alerjik reaksiyonlar, koruyucu ve boyalar tetikleyebilir ürünlerin dışlanmasını gerektirir.

herhangi immünomodülatörler ve bağışıklık yanı sıra basit karbonhidrat aşırı miktarda sürekli vücut dokularında otoimmün inflamasyon aktivitesini korumak olduğunu hatırlamak önemlidir.sistemik lupus eritematozus teşhisi ise- arıtılması kombinasyon terapisinin atanmasını göstermektedir.belirli bir hasta, dozaj için gerekli olan ilaç listesi, uygulama modu kalifiye romatoloğu tespit edilmelidir.

Şu anda, çoğu durumda, steroid hormonların randevu olmalıdır - bu ilaçlar hızlı bir şekilde aktif otoimmün süreç bastırmak için yardımcı olabilir, ancak uzun süreli kullanım ve doz rejiminde ihtiyacı bireysel olarak atanırlar.

immunosuppressants romatoloji son zamanlarda ortaya çıkan önerilen uygulamalar, yanı sıra, tatbik edilebilir olduğunda enflamatuar sürecin yüksek aktiviteli.etkinliğini kanıtlamıştır alışılmamış tedavinin hiçbir yöntem bugüne kadar, aynı zamanda tamamen bu hastalık otlar uyuşturucu vazgeçmeye -

Tedavi

halk ilaçları lupus halk ilaçları tedavisi tamamen spesifik tedavi yerini asla unutmamak önemlidirdeğer.Bu gibi

?
: arkadaşları ve tanıdıkları ile paylaş